Om projektet

Framtidens röstassistenter bör lära sig regionala dialekter och på så sätt göra vardagen enklare för alla, särskilt för personer med funktionshinder. För att de ska fungera på ett tillförlitligt sätt måste de kunna höra röstkommandona och förstå deras innebörd.

Vår pågående talstudie i flera länder fokuserar på siffror, bokstäver och skiljetecken som ska läsas högt för att förbättra talmodellerna. Interpunktionstecken som punkt, utropstecken och frågetecken, kommatecken, gemener, bindestreck, streck, apostrofer och parenteser ger meningar struktur och gör dem därmed lättare att förstå. För vårt projekt söker vi deltagare från hela Sverige som under två timmar ska läsa enkla texter på sin regionala dialekt över telefon och spelas in medan de gör det.

Tysta störande bakgrundsljud är tillåtna under röstinspelningarna. Talassistenterna bör därför lära sig att vänja sig vid naturliga samtalssituationer och ändå förstå vad som sägs. Målet med vårt projekt är att avsevärt förbättra interaktionen mellan människor och maskiner. Tack på förhand för ditt samarbete!

Vem kan delta?

Alla som är 15 år eller äldre kan delta i den aktuella språkstudien!

Grundläggande krav för att delta är:

 • Svenska som modersmål.
 • De som deltar för Östsvenska (Finland och Estonia) ska vara modersmål.
 • Egen telefon som kan användas för språkinspelningarna.
 • Att kunna använda en dator och/eller skrivare för att skriva ut de textmanuskript som du får med din anmälningsbekräftelse och att kunna läsa upp dem bekvämt. Att också kunna skicka in de ifyllda deltagarblanketterna till oss via e-post före röstinspelningarna.
 • Att ha två timmar till förfogande för att delta i vår språkstudie.
 • Man kan bara delta en gång – totalt 2 timmar – i denna språkstudie.

Ditt deltagande på två timmar kommer naturligtvis att ersättas.

Hur fungerar det?

 1. Först måste du fylla i registreringsformuläret längst ner på denna webbsida. Där väljer du önskat datum och klockslag för dina röstinspelningar. Ju tidigare du registrerar dig, desto fler datum finns att välja mellan.
 2. Du får sedan en bekräftelse på din kallelsetid med alla nödvändiga dokument via e-post.
 3. Skicka oss de ifyllda och undertecknade betalnings- och talangfrigivningsblanketterna via epost eller WhatsApp innan du påbörjar ditt samtalstillfälle för röstinspelning.
 4. Notera ditt samtalsdatum och klockslag i din kalender så att du kan delta i tid.
 5. Vi rekommenderar att du skriver ut textmanuskripten innan du börjar dina röstinspelningar, eftersom det är bekvämare att läsa dem på det sättet.
 6. På samtalsdagen bör du se till att ev bakgrundsljud inte är för högt under röstinspelningen (TV, gatuljud etc.). Det är viktigt att du fortfarande kan förstås trots bakgrundsbruset.
 7. På ditt datum och klockslag för ditt möte ringer du det fasta telefonnummer som vi skickade dig i din registreringsbekräftelse för dina röstinspelningar. Du kommer att välkomnas av en telefonsvarare som ber dig börja läsa det första manuskriptet efter pipet.
 8. Du läser sedan manuskriptet mening för mening i den ordning som anges, med en paus på två sekunder mellan varje mening. (Här hjälper det att räkna “tjugoen, tjugotvå” i huvudet.) Tyvärr kan vi inte acceptera röstinspelningar utan pauser mellan meningsraderna.
 9. Om du har gjort ett misstag någonstans ska du inte börja om från början, utan koncentrera dig och fortsätta läsa.
 10. För att avsluta röstinspelningen lägger du helt enkelt på luren när du har läst klart.
 11. För att starta röstinspelningen av nästa textmanuskript ringer du på nytt till det fasta telefonnummer som du använt. När du är klar lägger du på luren.
 12. Upprepa den här processen under ditt deltagande för röstinspelning i två timmar och läs så många olika manuskript som möjligt under dina två timmars inspelningstid. (Observera att varje text endast kan läsas en gång). Du kommer att läsa mellan sex och tio olika manus under dina 2 timmars röstinspelning, beroende på din individuella talhastighet.

          Vad måste jag vara uppmärksam på?

          • Skicka in de ifyllda och undertecknade deltagarformulären i tid.
          • Ring i tid! Vi kan tyvärr inte ta emot din inspelning om du kommer för sent.
          • Tala högt och tydligt.
          • Observera den korrekta pauslängden mellan meningsraderna (2 sekunder).
          • Varje textmanuskript kan bara läsas upp en gång.

           Lyssna på en exemplarisk röstinspelning.

           REGISTER!

           Säkerhetskod:
           security code
           Ange säkerhetskoden:

           SKICKA IN

           Om det är problem med din registrering eller om du vill ändra dina registreringsuppgifter, vänligen kontakta oss här!