Om projektet

Fremtidens stemmeassistenter bør lære seg dialektene og å gjøre hverdagen enklere for alle, særlig for mennesker som har nedsatt funksjonsevne. For at de skal fungere pålitelig, må de kunne «høre» talekommandoene godt og tolke meningen korrekt, av det som blir sagt.

Speakers Project, vår pågående talestudie i flere land fokuserer på tall, bokstaver og tegnsetting som må leses opp for å forbedre talemodellene. Tegnsetting som punktum, utropstegn og spørsmålstegn, komma, små bokstaver, bindestreker, bindestreker, apostrof og parentes, gir setninger struktur og gjør det lettere for dem å forstå. Til prosjektet vårt søker vi deltakere fra hele Norge som skal lese enkle tekster på sin dialekt, i telefonen i ca. to timer (avhengig av hvor raskt man leser) og mens de gjør det, blir samtalene tatt opp.

Svake bakgrunnsforstyrrelser er tillatt under samtaleinnspillingen. Taleassistenter bør derfor lære å venne seg til naturlige og daglige samtalesituasjoner for å forstå hva som blir sagt. Målet med prosjektet vårt er å forbedre kommunikasjon betydelig mellom mennesker og maskiner. På forhånd takk for samarbeidet!

Hvem kan delta?

Alle som er over 18 år, kan delta i det aktuelle språkstudiet!

Grunnleggende krav for å delta er:

 • Norsk språk som morsmål.
 • Har en mobiltelefon eller fasttelefon som kan brukes til språkopptakene.

 • Må kunne bruke datamaskin og skriver til å skrive ut tekstmanuskriptene du mottar sammen med registreringsbekreftelsen og for å kunne lese dem opp på et sted mens du har det komfortabelt. Må også kunne sende de utfylte deltakerskjemaene til oss på e-post før oppstart av taleopptakene.

 • Å ha noen timer tilgjengelig for å delta i vår språkstudie (avhengig av hvor raskt du leser). Det er fire tekster.

 • Du kan bare delta én gang i denne språkstudien.

Din deltakelse er beregnet til å ta rundt to timer (avhengig av hvor raskt du leser), og vil selvfølgelig bli kompensert.

Hvordan virker det?

 1. Først må du fylle ut registreringsskjemaet nederst på denne nettsiden. Der velger du ønsket dato og klokkeslett for taleopptakene dine. Jo tidligere du melder deg på, jo flere datoer er det å velge mellom.
 2. Du vil så motta en bekreftelse på ringetiden din med alle nødvendige dokumenter, via e-post. Hvis du ikke mottar denne e-posten, sjekk om den er havnet i søppelposten. 
 3. Send oss ​​de utfylte og signerte utbetalings- og deltakerskjemaene via e-post før du starter taleopptakssamtalen.
 4. Noter dato og klokkeslett for samtalen i kalenderen din slik at du er klar i tide.
 5. Vi anbefaler at du skriver ut tekstene før du starter taleopptakene dine, for det er mer praktisk å lese dem på den måten.
 6. På samtaledagen bør du sørge for at eventuell bakgrunnsstøy ikke er for høy under taleopptaket (TV, bråk fra gata utenfor, osv.). Det er viktig at du fremdeles kan bli forstått på tross av bakgrunnsstøy.
 7. På dato og klokkeslett for møtet, ring det nummeret  til fasttelefonen vi sendte deg i registreringsbekreftelsen for taleopptakene dine. Du vil bli møtt av en telefonsvarer som ber deg begynne å lese det første manuskriptet etter pipetonen.
 8. Du leser deretter manuskriptet, på din dialekt, linje for linje i den angitte rekkefølgen, med en pause på to sekunder mellom hver setning. (Her hjelper det å telle “tjueen, tjueto” i hodet.) 
 9. Hvis du har gjort en feil noe sted, ikke begynn fra begynnelsen igjen, men konsentrer deg og fortsett å lese.
 10. For å avslutte stemmeopptaket, legger du helt enkelt bare på telefonen når du er ferdig med å lese.
 11. For å starte det neste taleopptaket, ring til det samme ftelefonnummeret igjen som vi sendte deg, og begynn å lese det neste manuskriptet.
 12. Din deltakelse er fullført når du har lest alle 4 manuskriptene. Husk at opptakene kan ikke brukes med mindre alle manuskriptene er lest inn riktig.

          Hva må jeg være oppmerksom på?

          • Send inn de utfylte og signerte deltakerskjemaene i tide.

          • Ring i tide! Vi kan dessverre ikke motta opptaket ditt hvis du er for sen.

          • Snakk høyt og tydelig.

          • Husk å lese på din dialekt.
          • Vær oppmerksom til den riktig pauselengde mellom setningene (2 sekunder).

          • Hvert tekstmanuskript kan leses bare én gang.

           Lytt til et eksempel på taleopptak.

           REGISTER!

           Send inn

           Hvis du har problemer med registreringen din eller om du vil endre din registreringsinformasjon, vennligst kontakt oss her!